Records from JRCT database (in English)
 
alpha version 0.1 12 April 2002
  
 

 
 

 
 
 
  
 Title


Clinical Evaluation of the Antihypertensive Efficacy and Usefulness of Long-acting Captopril (CS-522-R) in Monotherapy for Essential Hypertension: A Multicenter Double-blind Comparative Study using Conventional Captopril as a Control Agent

Authors


KANEKO Yoshihiro, ISHII Masao, IIMURA Osamu, YOSHINAGA Kaoru, KURAMOTO Kizuku, YAMADA Kazuo, IKEDA Masao, KUMAHARA Yuichi, KOKUBU Tatsuo, OMAE Teruo, ARAKAWA Kikuo

Institutional affiliation of first author
  Second Department of Internal Medicine, Yokohama City University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(1): 21-63
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E001
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


A Study on the Clinical Utility of Alclometasone Dipropionate (S-3460) Ointment: A Bilateral-paired Comparison Study on Oozing Eczema-Dermatitis, Lichenified Eczema-Dermatitis, Psoriasis, Acute Prurigo and Subacute・Chronic Prurigo

Authors


ISHIBASHI Yasumasa, HARADA Syotaro, KUKITA Atsushi, ISHIHARA Masaru, NIIMURA Michihito, TAMAKI Kunihiko, OKAWARA Akira, TAKAHASHI Makoto, TAGAMI Hachiro, KAGAWA Saburo, NISHIKAWA Takeji, HONDA Mitsuyoshi, TODA Kiyoshi, OHARA Kuniaki, SASAKI Tetsuo, TOMIZAWA Takanori, HORI Yoshiaki, UEDA Hiroshi, MORI Shunji, IMAMURA Sadao, YASUNO Hirokazu, YOSHIKAWA Kunihiko, ASADA Yasuo, SUGAI Tetsuro, SHIMAO Shuhei, TAKEDA Katsuyuki, URABE Harukuni, NAKAMIZO Yoshio, YOSHIDA Hikotaro, TASHIRO Masaaki, TANAKA Tsuneo

Institutional affiliation of first author
  Department of Dermatology, Faculty of Medicine , University of Tokyo
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(1): 65-88
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E002
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Comparison of Antianginal Effects of Nilvadipine (FK235) and Diltiazem in Patients with Exertional Angina: A Multicenter Double-Blind Crossover Trial

Authors


KATO Kazuzo, TAKAHASHI Nobumitsu, MURAYAMA Masahiro, MOTOMIYA Takeshi

Institutional affiliation of first author
  Cardiovascular Institute Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(1): 105-132
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E003
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of MN-1695 [2,4-diamino-6-(2,5-dichlorophenyl)-s-triazine maleate] on Gastric Ulcer: A Multicenter, Group-comparative Double Blind Study with Gefarnate

Authors


TAKINO Tatsuro, KODAMA Tadashi, OKANO Hitoshi, OGAWARA Yasuo, SHIMONO Michihiro, KADOTANI Hitoshi, BAMBA Michio, YAMASHITA Shigeo, FUKUDA Shinichiro, NAKAI Tetsuro, DEGUCHI Takeshi, TAKADA Hiroshi, KIZU Minoru, NAITO Eiji, TAKANASHI Tadahiro, NISHIDA Kazuhiro, SATO Tatsuyuki, TSUJI Toshizo, TAKEDA Sorou, FUSE Yoshinobu, TOKURA Yasunobu, HORII Yuji, KASHIMA Takashi, UEDA Takashi, INADA Yasuaki, IMANISHI Hitoshi, YORIOKA Shozo, AKITA Shigeo, NISHIBORI Hidetsugu, HIRAUMI Yoshio, FUJITA Keigo, SHIMAMOTO Kazuhiko, NAKAMOTO Toshio, YOSHIDA Jun, KITAZAWA Shikifumi

Institutional affiliation of first author
  Department of Internal Medicine 3, Kyoto Prefectural University of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(2): 199-228
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E004
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of Propafenone (YM-13400) in Patients with Premature Ventricular Contraction: A Multicentered Double Blind Study with Disopyramide

Authors


KATO Kazuzo, IINUMA Hiroyuki, HAYAKAWA Hirokazu, KATO Takao, SUGIMOTO Tsuneaki, MATSUO Hiroshi, HIEJIMA Kazumasa, KASANUKI Hiroshi, TANABE Akihisa, SHIMIZU Naohiro, KAMEYAMA Masakuni

Institutional affiliation of first author
  Cardiovascular Institute Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(8): 969-990
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E005
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of LM-001 in the Treatment of Ureteral Colic: A Double-Blind Comparative Study with Pentazocine

Authors


ORIGASA Seiichi, KUWAHARA Masaaki, HOSHI Senji, KAGEYAMA Shizuichi, NAKANO Nobumichi, ONUMA Tetsutaro, MATSUDA Shotaro, IMAI Yoshitada, KATO Masakazu, KUJI Satoru, KUROSAWA Masaya, SUGAWARA Keiji, KIMURA Shoichi, KONDA Ryuichiro, ARAI Motoyoshi, CHIBA Ryuichi, TOCHIGI Tatsuo, HAYASHI Takanori, SATO Shin, KAWAMURA Sadafumi, KAMBE Koichi, IKARI Tairiku, KIZAKI Noboru, TAKEUCHI Mutsuo, SAITO Toshinori, MAJIMA Hikaru, KATO Shinnosuke, KATO Hiroaki, NUMATA Isao, HARADA Kazuya, TANAKA Yutaka

Institutional affiliation of first author
  Department of Urology, Tohoku University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(8): 991-1010
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E006
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Dose finding study of Aciclovir tablet for Herpes simplex virus infection

Authors


NIIMURA Michihito, OKAWARA Akira, FUKAYA Toru, TAGAMI Hachiro, TOMITA Yasushi, HONDA Mariko, ISHIBASHI Yasumasa, FURUE Masutaka, NISHIKAWA Takeji, MASUDA Mistugi, HAYAKAWA Kazuhito, MIZOGUCHI Masako, HORIKAWA Etsuo, HIDANO Akira, HAYASHI Yoko, HORI Yoshiaki, NAKABAYASHI Yasuharu, HASEGAWA Masatsugu, SASADA Kenshiro, ASAI Masakazu, IMAMURA Sadao, IKAI Kouichi, YASUNO Hirokazu, ARITA Tsuguhisa, YOSHIKAWA Kunihiko, HATA Seiichiro, HAMADA Toshio, ISHII Masamitsu, ASADA Yasuo, NISHIJIMA Setsuko, TEZUKA Tadashi, YOSHIDA Masami, URABE Harukuni, NISHITANI Keiko, AOYAMA Yuzo, KURATA Takeshi, HAO Mai Van

Institutional affiliation of first author
  Department of Dermatology, Jikei University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(4): 337-350
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E007
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of Diclofenac Sodium Suppository in Lumbago: Double Blind Comparative Study with Diclofenac Sodium Tablet

Authors


ONO Keiro, OCHI Takahiro, YONENOBU Kazuo, INOKI Reizo

Institutional affiliation of first author
  Department of Orthopaedic Surgery, Osaka University Medical School
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(5): 561-579
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E008
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of AD-1590 in Fever due to Chronic Diseases

Authors


HOMMA Mitsuo, ICHIKAWA Yoichi, YOSHIDA Tadashi, SHINOZAWA Taeko, FUJIMORI Ippei, TOMII Masakuni, SAITO Eizo, OSHIMA Hisaji, KATO Keiko, SUZUKI Takahiro, KAWAGOE Mitsuhiro, HARA Masako, HAYAKAWA Masakatsu

Institutional affiliation of first author
  Keio University Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(6): 721-736
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E009
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Phase I Study of the Antiallergic Agent Sm 857

Authors


KOTANI Keizo, CHINEN Ryosuke, OTANI Masahiro, KONISHI Koichi, KAGIMURA Tatsuo, KOTANI Yasuyuki, HAYASE Shigeru, IMASATO Yoshio, NAGAKURA Akihito, KOBAYASHI Shoji, KOHEI Hiroshi

Institutional affiliation of first author
  Department of Internal Medicine, Ikeda Kaisei Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(7): 847-870
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E010
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Comparative Study on Antihypertensive Effects as the First Choice Drug for Essential Hypertension of Atenolol and Trichlormethiazide

Authors


SUZUKI Makoto, MORI Hisatsune, SAKUMOTO Seiki, KIYUNA Susumu, ASATO Tetsuyoshi, NAKADA Seigo, OSHIRO Yasuhiko, NAGAMINE Fumio, KAWANE Kozo, HIGA Koichi, UEHARA Kazuhiro, FUJIMOTO Katsuyoshi

Institutional affiliation of first author
  Department of Community Medicine, Ryukyu University Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(8): 1011-1028
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E011
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of FM-100 on Acute Gastric Mucosal Lesions: Dose finding study by Double blind Method

Authors


SAKITA Takao, MIWA Takeshi, FUKUTOMI Hisayuki, KIMURA Ken, MORI Katsuaki, HATTA Yoshio, TAKEUCHI Tadashi, ABE Masanao, UMEDA Noritsugu, YOSHIYA Kazuo, KANEKO Eizo, NOMURA Kijuro, KAMATA Teisuke, WATANABE Fumitoshi, YAGISHITA Masaya

Institutional affiliation of first author
  Department of Gastroenterology, Showa General Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(9): 1061-1077
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E012
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Influence of β-Blocker on Glucose Metabolisms and Cardiovascular Parameters under Insulin-induced Hypoglycemia

Authors


KAWANISHI Koichi, UCHIDA Shigeru, KAWASHIMA Koichiro

Institutional affiliation of first author
  Department of Clinical Laboratory, Kagawa Medical School Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(9): 1123-1134
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E013
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Effects of Atenolol and Carteolol on Insulin-induced Hypoglycemia: Symptomatic Characteristics Related to Marked Hypoglycemia

Authors


KAWANISHI Koichi, UCHIDA Shigeru, KAWASHIMA Koichiro

Institutional affiliation of first author
  Department of Clinical Laboratory, Kagawa Medical School Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(9): 1135-1142
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E014
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Effect of Beta Blockers on Asthmatics

Authors


MATSUMURA Takayuki, HAYAKAWA Tetsuo, SUKO Matsunobu, MAEDA Yuji, YUI Yasuo, SHIDA Takao

Institutional affiliation of first author
  Department of Internal Medicine, Clinical Research Center, National Sagamihara Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(9): 1151-1162
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E015
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


A Paired Comparative Study for Suitable Concentrations of Suprofen Ointment for Eczematous dermatitis

Authors


HARADA Shotaro

Institutional affiliation of first author
  Kanto Teishin Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(10): 1197-1208
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E016
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Evaluation of Clinical Usefulness of Suprofen Ointment in the Treatment of Eczematous Dermatitis and Herpes Zoster: Comparison with Bufexamac Ointment

Authors


HARADA Shotaro

Institutional affiliation of first author
  Kanto Teishin Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(10): 1209-1228
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E017
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Evaluation of Usefulness of Suprofen Ointment in the Treatment of Asteatotic Eczema: Paired Comparative Study with the Vehicle Ointment

Authors


HARADA Shotaro

Institutional affiliation of first author
  Kanto Teishin Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(10): 1229-1238
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E018
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Effects of Cimetidine on Gastric Ulcer Progression to S2 stage: Comparison with Defensive Factor Intensifiers

Authors


NISHIGORI Katsuro, TODA Hiroshi, SASAKI Kenji, SUZUKI Ryouichi, SUGIMASA Tatsuo, TAKAMURA Yutaro, HIRABAYASHI Yoshiki, HOSHINO Masato, OKAMURA Atsushi, SATO Shinobu, SATSUTA Masayuki, KATO Takashi, YOSHIMURA Hideki, SHIMADA Makoto

Institutional affiliation of first author
  Third Department of Internal Medicine, Yokohama City University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(10): 1269-1282
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E019
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Phase I Study of Cadralazine (DC-826), an Antihypertensive Drug with Peripheral Vasodilation (2nd Report): Multiple Oral Administration in Healthy Volunteers

Authors


NAKASHIMA Mitsuyoshi, UEMATSU Toshihiko, TAKIGUCHI Syorei

Institutional affiliation of first author
  Department of Pharmacology, Hamamatsu University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(11): 1319-1342
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E020
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


A single oral administration study of Cadralazine (DC-826), a peripheral vasodilator, in healthy volunteers: Studies on influence of food, protein binding rate and urinary metabolites

Authors


NAKASHIMA Mitsuyoshi, KANAMARU Mitsutaka, HIGASHIO Takahiro, NAKAGAWA Tsutomu, AZUMA Fumihiko, YUHARA Ayami, YOSHIMOTO Tadashi, HAYASHI Hitomi

Institutional affiliation of first author
  Department of Pharmacology, Hamamatsu University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(12): 1431-1444
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E021
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Study of CS-514 on Hyperlipidemia: Dose Finding Study using Double-blind, Three-Groups Comparative Study

Authors


SAITO Yasushi, YOSHIDA Sho, SHIRAI Koji, SASAKI Norihiro, SHINOMIYA Masaki, MURANO Syunichi, MORISAKI Nobuhiro, NISHIIDE Toshio, KANZAKI Tetsuto, WATANABE Naoko, GOTO Yuichiro, NAKAYA Noriaki, HOMMA Yasuhiko, HATA Yoshiya, YAMAMOTO Minoru, NAITO Chikayuki, HAYASHI Hiroshi, ITO Hiroo, TAKEUCHI Ichiro, MORI Kohsuke, HARA Tsutomu, ISHIKAWA Toshitsugu

Institutional affiliation of first author
  Second Department of Medicine, Chiba University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(12): 1445-1472
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E022
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Assessment of Clinical Advantages Derived from β1 Selectivity of Atenolol

Authors


EBIHARA Akio, FUJIMURA Akio, HINO Naoko, SUGIMOTO Koichi, KUMAGAI Yuji, NAKASHIMA Hajime, KAWASHIMA Koichiro

Institutional affiliation of first author
  Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Oita Medical University
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(12): 1473-1483
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E023
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Study of Cadralazine (DC-826) in Monotherapy in Essential Hypertension: A Multiclinic Open Study of Late Phase II

Authors


YOSHINAGA Kaoru, ABE Keishi, IKEDA Masao, KOKUBU Tatsuo, ARAKAWA Kikuo, IIMURA Osamu, INAGAKI Yoshiaki, KURAMOTO Kizuku, SARUTA Takao, MASUYAMA Yoshiaki, MIZUNO Yasushi

Institutional affiliation of first author
  Second Department of Internal Medicine, Tohoku University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(Suppl.): 47-81
 Research Design


RRCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E024
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Study on the Relapse Rate of Gastric and Duodenal Ulcer after Healing with Roxatidine Acetate Hydrochloride (TZU-0460): Follow-up Study after Completion of Double-blind Comparative Study

Authors


MIYOSHI Akima, MIYAZAKI Tamotsu, YACHI Akira, YOSHIDA Yutaka, MASAMUNE Osamu, INOUE Shuichi, ISHIKAWA Makoto, SEKIGUCHI Toshikazu, HARADA Takashi, FUKUTOMI Hisayuki, MUTO Hiroshi, YOSHIDA Toshio, OKADA Masayuki, YOSHIDA Sho, HONDA Toshio, MATSUO Yutaka, NIWA Hirobumi, TAKAKU Fumimaro, HASEGAWA Yoshiyasu, KUROKAWA Kimie, MORI Haruki, HORIGUCHI Masaharu, HATTA Yoshio, SUGATA Fumio, AOYAGI Toshio, OMATA Shozo, OKABE Kazuhiko, OKABE Haruya, MIWA Takeshi, FURUTA Seiichi, HATTORI Nobu, SAWABU Norio, TAKADA Akira, SASAKI Hiroshi, KANEKO Eizo, KOJIMA Koichi, MURAKAMI Hayao, NAKAZAWA Saburo, SUYAMA Tetsuji, UCHINO Haruto, MORIGA Motoyuki, KAWAI Keiichi, OSHIBA Saburo, KOBAYASHI Kenzo, YAMAMOTO Toshio, BABA Shigeaki, NAKAJIMA Toshio, SHIMOYAMA Takashi, HIRAYAMA Chisato, KITA Shoichi, FUKUMOTO Shiro, KAJIYAMA Goro, KISHI Seiichiro, OTA Yasuyuki, HAYAKAWA Akira, MISAWA Tadashi, MAKIYAMA Kazuya, SAGARA Katsuro, SHIBUE Tadashi, YUNOKI Kazuo, NAKASHIMA Mitsuyoshi

Institutional affiliation of first author
  Hiroshima University
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(2): 243-261
 Research Design


RRCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E025
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of Antidepressant GB94-30 (Mianserin hydrochloride 30mg tablet): Open study

Authors


ONODERA Isao, ITO Koichi, ITO Kozo, KOBAYASHI Yoshiyasu, ASANO Yutaka, TOGASHI Yashima, TOGASHI Yoshi, OKADA Fumihiko

Institutional affiliation of first author
  Okamoto Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(8): 949-967
 Research Design


RRCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E026
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Trial of Niceritrol (Perycit) on Vibration Syndrome

Authors


AGISHI Yuko, IWAKAWA Yukimasa, SHIRAKAWA Hisanari, NISHIHARA Hisashi, SAKAI Hiroshi

Institutional affiliation of first author
  Noboribetsu Branch Hospital, Hokkaido University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1987; 3(11): 1395-1407
 Research Design


CCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT87W2227E027
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of CS-600 in the Treatment of Pain on Trauma and Postoperative Symptoms: Double-blind Study in Comparison with Mefenamic acid

Authors


NAGAYA Ikuro, SAITO Susumu, MIURA Takayuki, KASAI Tsutomu, HARADA Atsushi, YAMAGA Hiroshi, ABEMATSU Norio, OTA Hirotoshi, NIWA Shigeo, SOMIYA Masanori, ONODA Takuo, KASUMI Hideo, KITAO Susumu, TAJIMA Akira, SAKAKIBARA Hiroyoshi, NOTO Kenji, WAKAYAMA Hinao, KINO Yoshitake, HATTORI Yorikazu, HARADA Shiro, KAWABE Kiyoharu, NAKAJIMA Akio, KONISHI Yoichi, SHIONO Mitsunobu, NAKASHIMA Satoshi, ISHIMA Akihisa, OGASAWARA Hyoe, MATSUMARU Tasuku, SUGIURA Ko, OTANI Norio, ITO Akio, TAKAMATSU Koichi, INAGAKI Yoshiyuki, YAMADA Yoshiaki, MURASE Shunsaku, KAWASE Hikaru, SHIBATA Yoshimori, NISHI Genzaburo, HONGO Nobuo, NAKANE Kunio, HIBINO Kimiko, SUGITO Koichi, NAKASHIMA Mitsuyoshi

Institutional affiliation of first author
  Department of Orthopaedic Surgery, Nagoya National Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(1): 69-89
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E028
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Comparative Study on Clinical Effects of Timiperone Injection and Sulpiride Injection for Schizophrenia by a Double-blind Test

Authors


NAKAZAWA Tsuneyuki, OHARA Kenshiro, NAKASHIMA Mitsuyoshi

Institutional affiliation of first author
  Department of Neuropsychiatry, Fujita Health University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(2): 235-248
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E029
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of Tizanidine on Myotonic Painful Diseases of Neck-Shoulder-Arm and Low Back: Investigation of Optimal Dose by Double-blind Method

Authors


AOKI Torakichi, MIURA Yukio, SUGAWARA Sachiko

Institutional affiliation of first author
  Department of Orthopaedic Surgery, Juntendo University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(4): 533-547
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E030
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Efficacy of FK235, a new Calcium Channel Blocking Agent, in Patients with Angina Pectoris by a Multicenter Cooperation Pilot Trial

Authors


NAKAMURA Yoshiro, MIYASHITA Hideo, IIMURA Osamu, UEDA Keiji, TAKAHASHI Nobumitsu

Institutional affiliation of first author
  Cardiopulmonary Division, Department of Medicine, Keio University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(5): 639-654
 Research Design


CCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E031
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Double-blind Controlled Study on Systemic Effects of Topical Difluprednate (DFBA)

Authors


TAKEDA Katsuyuki, NAGAI Ryu, ENOMOTO Mitsukuni, NAGAE Hiroaki, NORIMURA Sekishi

Institutional affiliation of first author
  Department of Dermatology, University of Tokushima School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(5): 655-666
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E032
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of L-141 Ointment on Arthritis Deformans of Knee

Authors


TSUYAMA Naoichi, KUROKAWA Takahide, NAGANO Akira, NIHEI Ryuichi, TACHIBANA Naoya, HANAOKA Kazuo

Institutional affiliation of first author
  National Rehabilitaion Center for the Disabled Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(5): 697-729
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E033
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


The Evaluation of Clinical Utility of Afloqualone (HQ-495) on Low back Pain: A Placebo controlled double-blind crossover study in combination with an antiinflamatory agent

Authors


MARUO Soji, NAKANO Kengo, TEI Jinshu, YAMAMOTO Katsuhiko, NAKANO Toshihiko, TERAUCHI Masaki, ARISAWA Osamu, MATSUSHITA Isao, YAMASHITA Hitoshi, WADA Gosei, NEGORO Hideaki, YOKOYAMA Masahiro, KITABATAKE Akira

Institutional affiliation of first author
  Department of Orthopedics, Hyogo College of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(6): 843-866
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E034
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Effect of Buprenorphine 0.3mg i.m. on Post-operative Pain

Authors


KAWAMURA Masatoshi, ARAI Kazushige, ISHII Junichi

Institutional affiliation of first author
  Department of Surgery, Showa University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(6): 887-896
 Research Design


CCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E035
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Effects of Midazolam for Pre-medication for Anesthesia: A Double Blind Trial with Hydroxyzine Hydrochloride

Authors


MOMOSE Takashi, ITO Kazuto, YAMADA Mitsuru, ENOMOTO Naoyoshi, YAMAZAKI Hiroshi, KUGE Teruyoshi, MIMA Takashi

Institutional affiliation of first author
  Department of Anesthesiology, Nagoya National Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(7): 959-975
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E036
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Influence of Batroxobin (Defibrase) on Clinical Physical Functions and Blood Coagulation/Fibrinolysis System of Vibration Syndrome Patients

Authors


AGISHI Yuko, IDE Hajime, ASANUMA Yoshihide, FUJIYA Shuichi, UCHIUMI Toshihiko, KONDO Mitsuru

Institutional affiliation of first author
  Balneotherapeutic Research Institute, Hokkaido University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(8): 1169-1187
 Research Design


CCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E037
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


A Comparative Study of Defibrinating Therapy and Convetional Therapy for Sudden Hearing Loss

Authors


ASAI Hideyo, KUBO Takeshi, SHIRAISHI Takayuki, MORITA Masahiro, MATSUNAGA Toru, OKUMURA Shinichi, DOI Katsumi, FURUKAWA Yutaka, TAKEMOTO Ichiko, WATANABE Yasuo, HASEGAWA Tetsu, ITO Hiroshi, SUGIMOTO Kazuhiko, SAKAI Kunio, OGAWA Masanori, SAIKA Hiroshi, ISHIDA Minoru, OZAKI Masayoshi, IRIFUNE Morihiro, YATOMI Taiji, HORI Tetsuji, MATSUNAGA Takashi, OKASAKA Toshiaki, YANAGAWA Akihisa, OGURO Hirofumi, YAMANAKA Yasuteru

Institutional affiliation of first author
  Department of Otolaryngology, Osaka University Medical School
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(8): 1189-1199
 Research Design


CCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E038
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Phase I Study of SC-29333 (Synthetic Prostaglandin E1 Analog): No.1 Single Dose Study

Authors


NAKAMURA Takashi, KINOUCHI Takashi, YOSHIDA Hisayoshi, OKUNI Atsushi, NAKAMURA Kosei, NEMOTO Yoko, SHIMIZU Naokata

Institutional affiliation of first author
  First Department of Medicine, Teikyo University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(9): 1233-1247
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E039
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Phase I Study of SC-29333 (Synthetic Prostaglandin E1 Analog): No.2 Five Day Multiple Dose Study

Authors


NAKAMURA Takashi, KINOUCHI Takashi, YOSHIDA Hisayoshi, OKUNI Atsushi, NAKAMURA Kosei, NEMOTO Yoko, SHIMIZU Naokata

Institutional affiliation of first author
  First Department of Medicine, Teikyo University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(9): 1249-1267
 Research Design


RRCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E040
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Phase I Study of SC-29333 (Synthetic Prostaglandin E1 Analog): No.3 Fourteen Day Multiple Dose Study

Authors


NAKAMURA Takashi, KINOUCHI Takashi, YOSHIDA Hisayoshi, OKUNI Atsushi, NAKAMURA Kosei, NEMOTO Yoko, SHIMIZU Naokata

Institutional affiliation of first author
  First Department of Medicine, Teikyo University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(9): 1269-1281
 Research Design


RRCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E041
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Investigation on the Optimal Dose of Terfenadine: Result by Double Blind Study, Double Dummy Method, for Chronic Urticaria

Authors


KUKITA Atsushi, HARADA Shotaro, MIURA Yusho, ISHIHARA Masaru, TAKAHASHI Hisashi, NONAMI Eiichiro, NAGASHIMA Masaji, TOMIZAWA Takayoshi, MORI Shunji, ASADA Yasuo, YAMAMOTO Shoso, SHIMAO Shuhei, TAKEDA Katsuyuki, URABE Harukuni, YOSHIDA Hikotaro, TASHIRO Masaaki, OGAWA Nobuya

Institutional affiliation of first author
  Department of Dermatology, National Defense Medical College
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(9): 1283-1295
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E042
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Evaluation of Therapeutic Effects of Terfenadine on Chronic Urticaria: Double Blind Comparative Study with Clemastine

Authors


KUKITA Atsushi, HARADA Shotaro, MIURA Yusho, SHIRATO Akira, TAGAMI Hachiro, OKAMOTO Shoji, KAGAWA Saburo, NISHIKAWA Takeji, ISHIHARA Masaru, NAGASHIMA Masaji, NIIMURA Michito, TAKAHASHI Hisashi, SHISHIBA Keiko, TOMIZAWA Takayoshi, MORI Shunji, HIRONE Takae, YAMADA Mizuho, ASADA Yasuo, NOHARA Nozomu, YAMAMOTO Shoso, SHIMAO Shuhei, TAKEDA Katsuyuki, URABE Harukuni, YOSHIDA Hikotaro, TASHIRO Masaaki, OGAWA Nobuya

Institutional affiliation of first author
  Department of Dermatology, National Defense Medical College
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(9): 1297-1310
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E043
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Usefulness of Timiperon Injection (DD-3480) for Schizophrenia: Double-blind Multi-center Comparative study with Haloperidol Injection

Authors


SUGANO Keiju, SHIMAZONO Yasuo, TORU Michio, MORI Atsuyoshi, KARIYA Tetsuhiko, MURASAKI Mitsukuni, ETO Toshikuni, MIYAMOTO Tadao, KOMAHASHI Kenji, MIYASAKA Matsue, MORI Harunobu, OKUMA Fumio, NAGASE Teruyoshi, NAGATA Toshihiko, TAKAHASHI Yoshindo, HASEGAWA Kazuo, YAMAZUMI Shun, SUZUKI Toru, NAKAJIMA Teruo, MIYAMOTO Nobuhiro, YAMAMOTO Kosei

Institutional affiliation of first author
  Haryugaoka Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(9): 1311-1328
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E044
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Comparison of Anti-manic Efficacy of Timiperone Injection and Haloperidol Injection by Double-blind Controlled Study

Authors


INANAGA Kazutoyo, NAKAMURA Jun, TAKAHASHI Ryo, OTSUKI Saburo, SAMEJIMA Takeshi, SARAI Keisuke, NAKANE Yoshibumi, NAKAZAWA Tsuneyuki, OHARA Kenshiro, ASADA Shigeya, OGAWA Nobuya

Institutional affiliation of first author
  Department of Neuropsychiatry, Kurume University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(9): 1329-1344
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E045
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Comparative Study on Anesthetic Action by Midazolam and Antagonistic Antalgic Combination Usage

Authors


MOMOSE Takashi, ITO Kazuto

Institutional affiliation of first author
  Department of Anesthesiology, Nagoya National Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(10): 1399-1411
 Research Design


RRCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E046
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of Defibrinogenation Therapy(Batroxobin) on Chronic Arterial Occlusive Disease: Double-blind Study in Comparison with Niceritol

Authors


FURUKAWA Kinichi, MISHIMA Yoshio, SAKAGUCHI Shukichi, TANABE Tatsuzo, KATSUMURA Tatsuki, SAKUMA Akira

Institutional affiliation of first author
  Department of Surgery, Tokyo Medical University
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1985; 1(10): 1413-1427
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT85W2227E047
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Efficacy of Defibrinogenation Therapy on Perpherial Circulatory Disturbance of Patients with Vibration Syndrome: Comparative Study with Prostaglandin E1

Authors


NASU Yoshiro, HABU Kyusaku

Institutional affiliation of first author
  Department of Orthopedic Surgery, San-in Rosai Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(1): 81-96
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E048
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Dose finding Study of OU-1308 for Gastric Ulcer

Authors


MIYOSHI Akima, TSUNEOKA Kenji, TAKEUCHI Tadashi, OKABE Haruya, TAKEUCHI Toshihiko, NAKAZAWA Saburo, KOBAYASHI Kenzo, NAKAJIMA Toshio

Institutional affiliation of first author
  Shizuoka General Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(2): 163-184
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E049
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of OU-1308 in the Treatment of Gastric Ulcer: Multicenter Double-blind Comparison with Cetraxate Hydrochloride as the Control

Authors


MIYOSHI Akima, TSUNEOKA Kenji, TAKEUCHI Tadashi, OKABE Haruya, TAKEUCHI Toshihiko, NAKAZAWA Saburo, KOBAYASHI Kenzo, NAKAJIMA Toshio

Institutional affiliation of first author
  Shizuoka General Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(2): 185-210
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E050
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of Tolfenamic Acid on Acute Upper Respiratory Tract Inflammation: Multi-center Double-blind Study with Ibuprofen

Authors


NAGAOKA Shigeru, NAKAMURA Seiichi, UMEHARA Yumiko, NAGAHAMA Fumio, OKAYASU Masahito, NOGUCHI Eisei, TANAKA Kazumasa, MORISE Masanori, KAWAI Mitsuru, OKOCHI Toshikazu, SUMIKAWA Kazuhide, YAMAKIDO Michio, NAGANO Hitoshi, HIROSE Takashi, KURODA Rensuke, KOJIMA Yoshitomo, HIRAGA Yomei, NAKABAYASHI Takehito, TAKAGI Hiroshi, SAITO Hisao, KABE Junzaburo, SANO Yasuyuki, TAKIZAWA Takao, TAMAOKI Jun, MATSUI Yasuo, KIUCHI Ryutaro, ODAGIRI Toji, KATANO Fumio, TSUNEKAWA Hiroshi, TOTANI Yasunobu, SAKAI Shuzo, NOMURA Shiro, KONO Osamu, NISHIWAKI Keisuke, INADA Akitaka, IKEDA Nobuaki, YAMADORI Hideyo, NAKAGAWA Masakiyo, KAWAKAMI Kenzo, MISHIMA Michiaki, HIRABAYASHI Masataka, IMAI Setsuro, KURASAWA Takuya, MARUI Yasuko, HIGASHI Koichiro, EBE Koji, SUGIMOTO Ikuo, IKURA Yuji, UEDA Einosuke, MAEKURA Ryoji, OTANI Richiko, YAZAKI Seihei, MOCHIZUKI Shigeki, NISHIHARA Hiroshi, AWAYA Shoichi, TSUYA Toshiyuki, YAMAKIDO Reiko, MIYANISHI Michihiro, NAKAYAMA Eiichi, SHIBATA Masakazu, TAKAHASHI Norio, KUSANO Tadayoshi, ONO Yoshiteru, OYAMADA Masataka, TAKEYA Chikara, HARASAWA Michiyoshi, OGAWA Nobuya

Institutional affiliation of first author
  Department of Pneumology, Tokyo Metropolitan Hiroo General Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(2): 221-250
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E051
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Dose Finding Study of an Antiallergic Drug Amoxanox (AA-673) for Bronchial Asthma

Authors


SHIDA Takao, YUI Yasuo, SATO Hiroshi, KISHIMOTO Susumu, TAMURA Masashi, MICHIMATA Mamoru, SUDO Morio, MORI Hidemitsu, KITAZAWA Shunichi, TAKISHIMA Tamotsu, MUE Suetsugu, TAMURA Gen, KOBAYASHI Setsuo, FUEKI Ryuzo, SUNAGA Yoshinobu, KUWABARA Hidemasa, TANAKA Tetsuji, ARAI Munehiro, MAKINO Sohei, IKEMORI Ryosuke, TAKAHASHI Terumi, ADACHI Mitsuru, KONO Osamu, MORITA Mikiko, IWAKURA Mitsuru, SHIMIZU Masatoshi, KURIHARA Naotsugu, FUJIMOTO Shigeo, HAMADA Asao, MATSUDA Masako, TSUYUGUCHI Izuo, TOBA Hirokazu, OKUDA Yasuhisa, TERAOKA Osamu, FUKUKAWA Takashi, MIYAGAWA Toshi, YAMAMOTO Yoshitsugu, NAKAJIMA Shigenori, NAGANO Hitoshi, INOUE Torao

Institutional affiliation of first author
  Clinical Research Center for Allergy and Rheumatology, National Sagamihara Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(3): 399-415
 Research Design


CCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E052
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of TA-079 (Nicergoline) in the Treatment of Cerebrovascular Disorders: Dose Finding Study in Well Controlled Trial

Authors


OTOMO Eiichi, HIRAI Shunsaku, HASEGAWA Kazuo, KATO Nobukatsu, ARAKI Goro, KUZUYA Fumio, UTSUMI Shozaburo, HANDA Hajime, SARAI Keisuke, FUJISHIMA Masatoshi

Institutional affiliation of first author
  Department of Internal Medicine, Yokufukai Geriatric Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(3): 417-466
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E053
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of Alacepril (DU-1219) in Monotherapy in Essential Hypertension: Double-blind Comparative Study with Captopril

Authors


IKEDA Masao, ITO Keiichi, IIMURA Osamu, YOSHINAGA Kaoru, KAJIWARA Nagao, KANEKO Yoshihiro, MURAKAMI Eiji, MIZUNO Yasushi, KUMAHARA Yuichi, OGIHARA Toshio, KOKUBU Tatsuo, OMAE Teruo, ARAKAWA Kikuo, TANAKA Tsuneo

Institutional affiliation of first author
  Department of Internal Medicine, National Cardiovascular Center
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(4): 527-565
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E054
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of Alacepril (DU-1219) in Combination Therapy on Essential Hypertension: Double blind Comparison study with Captopril in Combination Therapy with Antihypertensive Diuretics

Authors


IKEDA Masao, OGIHARA Toshio, KUMAHARA Yuichi, IIMURA Osamu, YOSHINAGA Kaoru, KAJIWARA Nagao, KANEKO Yoshihiro, MURAKAMI Eiji, MIZUNO Yasushi, ITO Keiichi, KOKUBU Tatsuo, OMAE Teruo, ARAKAWA Kikuo, TANAKA Tsuneo

Institutional affiliation of first author
  Department of Internal Medicine, National Cardiovascular Center
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(4): 567-604
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E055
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Nojunkan Taisha Kaizenyaku no Yoho, Yoryo Settei ni Tsuite no Kangaekata to Mondaiten (Consierations and Problems in Setting the Dosage Regimen of Cerebral Circulation and Metabolism-Improving Agents (Cerebrovascular Disease Remedies))

Authors


OTOMO Eiichi

Institutional affiliation of first author
  Yokufukai Geriatric Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(5): 649-673
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E056
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Randomized Comparison of Low Dose Captopril in Mild to Moderate Essential Hypertension: 25mg Twice Daily vs Three times Daily

Authors


KATAYAMA Shigehiro, MARUNO Yoshiko, INABA Munemichi, OMOTO Akira, ITABASHI Akira, ISHII Jun

Institutional affiliation of first author
  Fourth Department of Internal Medicine, Saitama Medical School
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(5): 735-744
 Research Design


CCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E057
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Preparation and Pharmaceutical Evaluation for the Long Acting Dosage Form of Captopril (CS-522-R)

Authors


NISHIMURA Kenji

Institutional affiliation of first author
  Product Development Laboratories, Sankyo Co., Ltd.
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(6): 819-826
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E058
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


The Effect of Pre-Anesthetic Cimetidine on Gastric Contents

Authors


NOGUCHI Junichi, TAKEDA Junzo, KONISHI Mutsumi, KAWAZOE Taro, YAMAMURA Hideo, INADA Yutaka, KUGIMIYA Toyoki, AMAHA Keisuke, HASHIMOTO Yasuhiko, KOGA Yoshihisa, IKEDA Kazuyuki, MASUDA Tadanori, MASUDA Michiko, MORI Kenjiro, TAMAI Sunao, FUJIMORI Mitsugu, YOSHIMOTO Noritada, TERAI Takekazu, MORIO Michio, KAWACHI Shoji, YUASA Kayoko, MORIOKA Toru, SUGAHARA Kazuhiro, URATA Kenji, TANAKA Tsuneo

Institutional affiliation of first author
  Department of Anesthesiology, Second Tokyo National Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(7): 963-974
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E059
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinicopharmacological Study of Terfenadine, a New Anti-histamic Agent: Safety Study, Pharmacokinetics and Inhibitory Effect on Wheal and Flare induced by Histamin on Normal Volunteers

Authors


NAKASHIMA Mitsuyoshi, UEMATSU Toshihiko, TAKIGUCHI Yoshiharu, HASHIMOTO Hisakuni, TEI Ken

Institutional affiliation of first author
  Department of Pharmacology, Hamamatsu University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(8): 1063-1079
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E060
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Effects of SA446 on Essential Hypertension in Single Drug Regimen: Double-blind Clinical Trial v.s. Captopril

Authors


IKEDA Masao, IIMURA Osamu, YOSHINAGA Kaoru, KANEKO Yoshihiro, ISHII Masao, SARUTA Takao, YAMADA Kazuo, ITO Keiichi, YAMAMOTO Kenjiro, KOKUBU Tatsuo, ARAKAWA Kikuo, SAKUMA Akira

Institutional affiliation of first author
  National Cardiovascular Center
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(8): 1081-1116
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E061
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Effects of SA446 on Essential Hypertension in Combination with Thiazide Diuretics: Double-blind Clinical Trial v.s. Captopril

Authors


IKEDA Masao, IIMURA Osamu, YOSHINAGA Kaoru, KANEKO Yoshihiro, ISHII Masao, SARUTA Takao, YAMADA Kazuo, ITO Keiichi, YAMAMOTO Kenjiro, KOKUBU Tatsuo, ARAKAWA Kikuo, SAKUMA Akira

Institutional affiliation of first author
  National Cardiovascular Center
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(8): 1117-1148
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E062
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of MN-1695 in Gastric Ulcer

Authors


HOSOKAWA Hideaki, SATO Katsumi, KONDO Tetsuo, YAMADA Tetsu, SEKIYAMA Nobuo, TAKASU Shigeya, KATO Hiroshi, INABE Yasujiro, OTA Hidekatsu, NARAZAKI Yoshikazu, YABANA Tsuyoshi, YACHI Akira

Institutional affiliation of first author
  Department of Gastroenterology, Dokokai Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(8): 1163-1178
 Research Design


CCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E063
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Prophylactic Efficacy of Cimetidine Against Gastric Disturbances Associated with Anti-inflammatory Agents

Authors


OZONO Kenji, OCHI Takahiro, ONO Keiro

Institutional affiliation of first author
  Department of Orthopedic Surgery, Osaka University Medical School
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(8): 1189-1196
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E064
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Determination of the optimal dose of aniracetam tablet in treatment of patients with cerebrovascular diseases: A comparative study between two levels by a non-double blind trial

Authors


OTOMO Eiichi, HASEGAWA Kazuo, INANAGA Kazutoyo, NISHIMURA Tsuyoshi, HIRAI Shunsaku, ARAKI Goro, FURUKAWA Tatsuo

Institutional affiliation of first author
  Department of Internal Medicine, Yokufukai Geriatric Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(9): 1239-1267
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E065
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of Lipo PGE1 on Occupational Vibration Syndrome Using Double-blind Comparative Method

Authors


AGISHI Yuko, ASANUMA Yoshihide, SHIMIZU Sada, ISHIKAWA Hiroshi, NISHIHARA Hisashi, NISHIMURA Akio, YOSHIMATSU Toshikazu, OKUBO Koichi, SUZUKI Wataru, KATO Masao, FUKUSHIMA Takeshi, NASU Yoshiro, MATOBA Tsunetaka, YAMADA Koji, MAEDA Saneyuki, KIYONAGA Hiroshi, MIZUSHIMA Yutaka, SAKUMA Akira, MISHIMA Yoshio

Institutional affiliation of first author
  Balneotherapeutic Research Institute, Hokkaido University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(9): 1269-1289
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E066
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


A Double Blind placebo-controlled Group-comparative Study of DSCG Aerosol in Adult Patients with Bronchial Asthma

Authors


SHIDA Takao, MIYAMOTO Terumasa, KISHIMOTO Susumu

Institutional affiliation of first author
  Clinical Research Center for Allergy and Rheumatology, National Sagamihara Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(9): 1291-1311
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E067
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Comparison of Clinical Effect on Vegetative Dystonia of Clotiazepam Using Double-blind Technique

Authors


TSUTSUI Sueharu, TSUBOI Koji, NAKANO Koichi, TAHARA Keiji, NAKAGAWA Yasuhiro, KATSURA Taisaku, KIKUCHI Takenori, YAMADA Ryonosuke, KAWANO Tomonobu, YAMAOKA Masayuki, NAMBA Tsunehiko, NAGATA Katsutaro, SAITO Toshiji, OSHITA Atsushi, YAMAMOTO Haruyoshi, MATSUZAKI Hiromitsu, KITAMURA Yoko, KAMOSHITA Ichiro, IWAMOTO Norio, NOZAWA Akira, KATO Yoshiichi, OGAWA Nobuya, KITA Tomitaro

Institutional affiliation of first author
  Department of Psychosomatic Medicine, Toho University School of Medicine, Omori Hospital
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(10): 1395-1411
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E068
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Experience with PJ-185S (Loperamide Hydrochloride Fine Granules)

Authors


MAEDA Kazuichi, URYU Tsutomu, KINOSHITA Michiko, SHINOZAWA Takashi, TOCHIGI Ryotaro, HAGISAWA Hiroshi

Institutional affiliation of first author
  Department of Pediatrics, Saitama Medical School
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(10): 1413-1433
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E069
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Evaluation of MOD 20, a New Tetracyclic Antidepressant: Multicenter Open Study

Authors


INANAGA Kazutoyo, OKAWA Toshihiko, SUZUKI Takaaki, KAKIMOTO Yasuo, HORIGUCHI Jun, AOKI Shinsaku, INAMI Koji, KUNISHIGE Kazuhiko, OTSUKI Saburo, IBA Eiji, SATO Keiko, SHIGENARI Norihiro, ZUSHI Yoshifumi, SORA Ichiro, MATSUMOTO Kei, TOMINAGA Hidefumi, YAMAHATA Ryozo, WATANABE Shosuke, YOKOYAMA Shigeo, NAKAO Hiroyuki, ARAKI Shiro, NAKASHIMA Katsuhide, NOTOMI Akito, HAYASHI Koji, ISHINO Hiroshi, ENDO Midori, IMAOKA Nobuo, KUMAGAI Tetsuo, HAZAMA Hidefumi, KUNIMOTO Kanefumi, KATO Akitaka, HONDA Seishiro, SARAI Keisuke, NAKAGAWA Kazuhiro, NAGAO Masatsugu, NAKASHIMA Tetsuo, SASAKI Yasushi, SHIMAZAKI Yuko, NISHIZONO Masahisa, YASUOKA Homare, KORA Yukio, MASUI Reiko, SANGATSUDA Yoichi, YAMADA Michio, MIZUKI Yasushi, KAJIMURA Naohisa, MARUO Tadashi, MIZUKI Akio

Institutional affiliation of first author
  Department of Neuropsychiatry, Kurume University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(10): 1435-1454
 Research Design


RRCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E070
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Study on Safety of Terfenadine: Double Blind Study on Side Effects (Drowsiness and Fatigue)

Authors


KUKITA Atsushi, HARADA Shotaro, SHIRATORI Akira, ISHIBASHI Yasumasa, NIIMURA Michito, HIRONE Takae, NOHARA Nozomu, TAKEDA Katsuyuki, YOSHIDA Hikotaro, TASHIRO Masaaki, OGAWA Nobuya

Institutional affiliation of first author
  Department of Dermatology, National Defense Medical College
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(11): 1549-1558
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E071
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Clinical Results of MD-805, Antithrombin Agent, on Chronic Arterial Occulusion: Multi-center Cooperative Study

Authors


TANABE Tatsuzo, MISHIMA Yoshio, FURUKAWA Kinichi, SAKAGUCHI Shukichi, KAMIYA Kisaku, SHIONOYA Shigehiko, KATSUMURA Tatsuki, KUSABA Akira

Institutional affiliation of first author
  Second Department of Surgery, Hokkaido University
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(12): 1645-1655
 Research Design


CCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E072
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


A Group Comparative Double-blind Trial of Nilvadipine with Nifedipine in the Treatment of Angina Pectoris in a Multicenter Cooperation

Authors


NAKAMURA Yoshiro, MIYASHITA Hideo, IIMURA Osamu, KAJIWARA Nagao, KISHIDA Hiroshi, TAKAHASHI Nobumitsu, TOYAMA Seiichi, TAKEDA Tadanao, SAKUMA Akira

Institutional affiliation of first author
  Cardiopulmonary Division, Department of Medicine, Keio University School of Medicine
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(12): 1657-1676
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E073
 Handsearcher


Nemoto
 
  
 Title


Loperamide HC1 Fine Granules (PJ-185S) in Acute Diarrhoea of Infants and Children

Authors


SUGA Kazuhiro, NAKAO Toru, YOSHIMURA Hideatsu, ABO Wataru, MINAGAWA Kimio, MOTOYA Hisashi, AGATSUMA Yoshitaka, HORINO Kiyotaka

Institutional affiliation of first author
  Department of Pediatrics, Sapporo Medical University
 Source
  Rinsho Iyaku (Journal of Clinical Therapeutics and Medicines)


1986; 2(12): 1677-1685
 Research Design


RCT

Abstract


(under construction)

Keywords
  (under construction)
 Serial number
  JRCT86W2227E074
 Handsearcher


Nemoto

 

JHESホームページへ戻る